Taustaselvitys

Taustaselvityksellä voidaan kustannustehokkaasti hallita yrityksen henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihin liittyviä riskejä sekä suojella yrityksen omaisuutta ja liikesalaisuuksia.

Yrityksemme henkilöstöllä on laaja kokemus yritysten ja henkilöiden taustojen selvittämisestä. Laajan yhteistyöverkoston avulla teemme taustaselvityksiä myös kansainvälisesti. Toteutamme taustaselvitykset aina ehdottomalla luottamuksella ja kunnioittaen selvityksen kohteena olevan henkilön yksityisyydensuojaa. Taustaselvityksen tekeminen edellyttää aina selvityksen kohteen kirjallista suostumusta.

Huonon yhteistyökumppanin valinta tai taustoiltaan epärehellisen henkilön rekrytointi voi aiheuttaa yritykselle merkittäviä suoria tai välillisiä kustannuksia. Mahdollisten uusien yhteistyöyritysten ja rekrytoitavien henkilöiden taustat on hyvä selvittää ennen kuin sopimuksia allekirjoitetaan.

Taustaselvityksen tekemisellä vältetään epäpätevän tai jopa rikollisen aineksen pääsy yritykseen. Rikolliset saattavat käyttää myös ulkoistettua henkilökuntaa päästäkseen yrityksen sisäisiin tietoihin tai arvokkaaseen omaisuuten käsiksi. Toisaalta työtä hakeva henkilö saattaa antaa virheellisen kuvan koulutus- ja työhistoriastaan, mikä johtaa helposti huonoon rekrytointipäätökseen.

Taustaselvityksen sisältö

 • Henkilön koulutus- ja työhistorian oikeaksi todentaminen
 • CV:n sekä koulutus- ja työtodistusten läpikäynti
 • Yhteydenotto suosittelijoille ja aiemmille työnantajille
 • Taloudellinen tilanne: Vero-, ulosotto- ja luottotietojen selvittäminen
 • Yritysyhteyksien tarkastaminen
 • Rikostaustan selvittäminen
 • Oikeudessa käsiteltyjen riita-asioiden tarkastelu
 • Mahdolliset yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Taustaselvityksen hyödyt

 • Säästöt virheellisten rekrytointien aiheuttamista kustannuksista (rekrytointi, koulutus ja perehdytys)
 • Sisäisen hävikin torjunta ja rikosten ennaltaehkäisy
 • Yrityksen tietoturvan ylläpito ja liikesalaisuuksien suojeleminen
 • Mahdollisuus hyödyntää henkilökunnan luotettavuutta ja rehellisyyttä markkinoinnissa
 • Parempi työilmapiiri ja luottamus työntekijöiden kesken
 • Moitteettomasta taustaselvityksestä todistus selvityksen kohteelle

Taustaselvityksen prosessi

Taustaselvityksen prosessi on tehty helpoksi sekä toimeksiantajalle että taustaselvityksen kohteelle. Tarvitsemme selvitystä varten kohteen henkilötiedot, osoitetiedot sekä CV:n ja koulutuksiin liittyvät todistukset. Yrityksiin liittyvissä selvityksissä riittävät y-tunnus ja vastuuhenkilöiden henkilötiedot.

Selvityksen kohde antaa suostumuksen taustaselvityksen tekemiseen sähköisellä allekirjoituksella. Tämän jälkeen suoritamme selvitystyön yhden viikon toimitusajalla. Toimitamme toimeksiantajalle kattavan raportin selvityksen tuloksista sekä vastaamme mahdollisiin lisäkysymyksiin. Moitteettomasta selvityksestä toimitamme myös selvityksen kohteelle erillisen todistuksen.

Ukemix taustaselvitys -prosessi

Ota yhteyttä!

Soita meille tai täytä viereinen yhteydenottolomake niin otamme Teihin yhteyttä niin pian kuin mahdollista!